Algemene voorwarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van factuurvoorzorg.nl - favozo.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Favozo (OmtaX).

Door een account aan te maken bij Favozo gaat u akkoord met de volgende voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op factuurvoorzorg.nl en favozo.nl.

De volgende gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden, gebruik dan niet het Favozo platform.

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Definities


Favozo gebruikers die toegang hebben tot de favozo website worden gedefinieerd als "Gebruikersaccounts". Gebruikersaccount die de services van Favozo gebruiken om facturen te maken voor eigen klanten, worden gedefinieerd als "Klanten". Geschiktheid Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart dat uw gebruik van de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Persoonlijke verantwoordelijkheid


Gebruikersaccounts moeten de vertrouwelijkheid waarborgen van gebruikersnamen en wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot hun account. Gebruikersaccounts zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen hun account, inclusief alle wetten met betrekking tot persoonlijke en openbare bedrijfsgegevens, privacy, persoonlijke informatie, internationale auteursrechten en handelsmerken.

3. Eigendom en toegang van gegevens


De gebruikersaccounts zijn eigenaar van alle gegevens die worden gegenereerd in hun favozo-account. Favozo zal geen toegang krijgen tot gebruikersaccountgegevens, deze wijzigen of verspreiden.

4. Platformservice en gegevensgebruik


U verleent hierbij Favozo recht om gegevens te verzamelen, te gebruiken, te kopiëren, op te slaan en te verzenden, uitsluitend met het oog op het leveren van diensten aan Gebruikersaccounts.

5. Terugkerende facturering


Door u aan te melden voor de Favozo "Maandelijks" - of "Jaarlijks" - account na een gratis periode van 30 dagen, gaat u ermee akkoord dat Favozo vanaf uw rekening maandelijks of jaarlijks automatisch factureert om ervoor te zorgen dat u geen enkele onderbreking van de service van uw account ondervindt. Door ons een betaalmethode te verstrekken, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om een dergelijke betaalmethode te gebruiken. We behouden ons het recht voor om de abonnementskosten die we voor de Service in rekening brengen te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat we u ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Tenzij anders vermeld in een dergelijke kennisgeving aan u, worden eventuele wijzigingen in de abonnementskosten van kracht in de factureringsperiode die onmiddellijk volgt op onze kennisgeving aan u. Om de automatische facturering voor " Maandelijks " - of " Jaarlijks " -accounts te stoppen, moet u uw account verwijderen.

6. Account verwijderen


Om automatische facturering voor " Maandelijks " - of " Jaarlijks " -accounts te stoppen, moet u uw account verwijderen. Dit kan je doen in het beheergedeelte van je Favozo-account. Een andere manier van opzeggen wordt niet geaccepteerd of verwerkt. Zeg je midden in de maand op? Dan betaal je nog voor de volledige maand. Je krijgt geen geld terug voor het deel van de maand waarin je het pakket niet gebruikt. Als je account verwijderd, wordt onze overeenkomst per direct beëindigd. Ook wordt je pakket direct stopgezet en heb je geen toegang meer tot je gegevens. Daarnaast wordt de inhoud van je facturen verwijderd. Daarom raden we je aan om, voordat je opzegt, je administratie uit Favozo te exporteren en deze op een andere plek op te slaan.

7. Betalingsgeschillen


Door een Favozo-account aan te maken, gaat u ermee akkoord geen betalingsgeschillen in te dienen tegen uw maandelijkse of lidmaatschapsbijdrage. Als u een geschil indient voor de kosten van uw maandelijks lidmaatschap, gaat u ermee akkoord de volledige maandkosten betaalt en wordt uw account verwijderd. Als u een geschil indient voor de kosten van uw jaarlijkse lidmaatschap, gaat u ermee akkoord dat u de kosten voor het hele jaar betaalt en wordt uw account verwijderd.